Municipals 22m: ICV-EUiA Respon al qüestionari TIC per a la ciutadania
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
dimarts oct. 25

Municipals 22m: ICV-EUiA Respon al qüestionari TIC per a la ciutadania

PDF Imprimeix Correu electrònic

dilluns, 16 de maig de 2011 23:03

Com incorporareu en el vostre model de desenvolupament de la ciutat les Tecnologies de la Informació (TIC)?

Les polítiques vinculades a les TIC s'han de plantejar com a actuacions transversals per tal d'assolir l'objectiu d'igualt i cohesió social que volem per a la nova Societat de la Informació i el Coneixement. Tots els ciutadans i ciutadanes han de tenir accés a aquesta nova societat en xarxa i ha de poder participar-hi, per crear i compartir informació i coneixement. S'ha de facilitar que els beneficis de les TIC arribin a tothom i que siguin una porta de noves oportunitats de creixement personal i col.lectiu.

Tenen algun pla d'adopció de les TIC en sectors com ensenyament, sanitat, Ajuntament a nivell municipal?

Com hem dit abans la nostra proposta en relació a les TIC és transversal, volem que afecti tots els àmbits d'actuació municipal.

Per nosaltres les TIC no suposen exclusivament una modernització dels processos administratius, volem anar més enllà. En aquest sentit, apostem pel concepte de e-government o govern obert. Això vol dir la suma de bàsicament tres coses: 1) modernitzar l'ajuntament mitjançant les TIC, 2) reforçar la col.laboració amb altres administracions i el sector privat i 3) reconsiderar les relacions entre administració i administrat.

Volem insistir en que les anomenades tecnologies 2.0 i el desenvolupament de les xarxes socials digitals permeten i obliguen a noves maneres de relacionar-se amb la ciutadania.  Cal aprofitar aquesta oportunitat que facilita un contacte molt més directe i cal entendre i aprendre com s'estableixen aquestes noves relacions i saber escoltar i donar sortida a les demandes que es generen.

Quines polítiques implementaran per a que les TIC arribin al màxim de ciutadans per tal de reduir la bretxa digital? Quins mitjans/eines/espais creu que disposa o disposarà la ciutadania per apropar-se a les TIC i que facilitin la participació social? Promouran l'accés wifi lliure a les instal•lacions municipals, Centres Civics, biblioteques, mercats, places públiques...?

El procés d'implantació de les TIC a l'administració i la posada en marxa del govern obert implica, necessàriament, que l'Ajuntament impulsi polítiques públiques per fer arribar al conjunt de la ciutadania aquestes tecnologies. En aquest sentit la formació és un element fonamental conjuntament amb aquelles polítiques que permetin que a equipaments i espais públics hi hagi accés lliure mitjançant wifi a la xarxa d'Internet.

Al costat d'això l'educació juga un rol especial. Avui dia a la xarxa es pot trobar "infinita" informació. En el terreny educatiu s'ha de tenir cura d'una formació que fomenti l'esperit crític i que permeti als i les estudiants saber-se moure per la xarxa i no quedar saturats per l'abundància informativa.

En col.laboració amb l'administració de l'Estat i la Generalitat, l'Ajuntament ha d'impulsar que tothom tingui connexió a internet i l'equipament informàtic necessari.

Quines eines TIC 2.0 fan servir en la seva campanya electoral?

Pel que fa a canals de comunicació, tenim presència a través del nostre web de campanya (http://www.carlessagues.cat/) de Facebook (http://www.facebook.com/icveuiabadalona), de Twitter (http://twitter.com/icveuia_bdn) i YouTube (http://www.youtube.com/user/icveuiabadalona).

El web de campanya és el centre de tota la informació i en ell pengem gairebé a diari les notes de premsa on expliquen les nostres propostes programàtiques. Tota notícia que es publica al web s'anuncia també a Facebook i a Twitter per donar-li més difusió i per a una major comoditat dels usuaris, que no han d'estar pendents del nostre web per saber què estem dient. Les xarxes socials com Facebook i Twitter ens han permès tenir un nivell d'interacció amb els usuaris i un feedback que, tot i no ser perfecte, és molt difícil d'aconseguir a un web. A YouTube pengem els actes i entrevistes que enregistrem amb la nostra càmera, i alguns vídeos sobre ICV-EUiA que es pengen a alguns mitjans de comunicació com Badalona Televisió. D'aquesta manera, aconseguim centralitzar i conservar els vídeos on expressem les nostres opinions.

Tot i això, aquesta campanya serveix com a primera experiència. Quan acabi la campanya, farem una valoració i sobre tot una anàlisi de les estadístiques de visites, lectures, interaccions, etc., que ens permetrà millorar l'ús que fem de les TIC per comunicar.

Pel que fa a l'organització interna, durant la campanya hem utilitzat moltes de les eines de Google com Grups de Google, Google Calendar, o Documents de  Google, que ens ha servit per coordinar la redacció final del programa.

Tenen un ordre de magnitud de les despeses en llicències d'ús de programari propietari de l'administració local? Tenen previstes accions d'adopció de programari lliure a l'Ajuntament?

La despesa en llicències és molt elevada, però l'ajuntament no proporciona dades.

ICV-EUiA defensa que l'Ajuntament utilitzi només estàndars oberts i apostarem per l'impuls del programari lliure i d'una manera específica en l'àmbit de l'escola.

D'altra banda creiem que s'ha d'impulsar un debat sobre els drets d'autor i drets afins al nou ordre digital, conciliant els necessaris drets d'autor i l'accessibilitat universal i els drets usuaris. Apostem per un nou marc de les societats de gestió sota control públic i negociar les relacions actuals entre les entitats existents i l'Ajuntament.

Exigirem el retorn dels pagaments efectuats per l'Ajuntament en concepte de "cànon digital", d'acord amb la sentència del Tribunal de Justícia Europeu.

Posarem en domini públic i publicarem en llicències lliures tots els continguts creats de de l'administració o que hagin estat finançants amb diners dels pressupostos de l'ajuntament.

Crearem respositoris i espais documentals per facilitar l'accés a aquests continguts i fer actuacions de promoció i divulgació sobre els usos i beneficis de els llicències lliures. Estendrem el domini públic i els seus beneficis a tota l'estructura pública municipal, des de la mateixa estructura administrativa fins el Museu o Badalona Comunació.

Quins serveis/tràmits on line proposen afegir als ja existents al nou portal web de l'Ajuntament de Badalona?

Creiem que cal estendre els serveis en línia de forma que que es pugui realitzar de forma íntegra tots els tràmits incloent la presa de decisió en temps real.

Promourem l'adopció de les eines que permetin a l'ajuntament la contratació pública de forma electrònica, amb l'objectiu d'assolir l'any 2020 el 100% de contractacions d'aquells procediments que permeti la normativa vigent i facilitar l'accés d'aquestes als ciutadans i ciutadanes i a les empreses.

Al costat d'això impulsarem la participació ciutadana en línia apostat pel vot electrònic i les consultes en línia com a mecanisme d'aprofundiment democràtic i exemple de creació de comunitat ciutadana i cultura de la participació.

Formarem i motivarem en aquest procés de canvi als treballadors i treballadores públic


Més info de les propostes d'ICV-EUiA relacionades amb comunicació i societat 2.0 democràcia, proximitat,participació del seu programa electoral aquí

 

Radar Urbanístic

  • Bàner

Potser t'interessa...