Arbres de Sant Adrià de Besòs barri a barri

Arbres vius 0
Arbres talats 0