Diccionari

Aqui trobareu un petit diccionari amb la nomenclatura més comú del mon open source i Linux. Aquest glossari està en constant evolució, anirem afegint més termes i conceptes.

Binaris: S’enten com archiu binari els archius que venen pre-compilats llestos per executar.

Compilar: A partir del codi font d’un programa, i fent servir una aplicacio especial anomenada compilador, es munta i interpreta tot el codi font, creant tots el archius binaris necessaris (executebles, llibreries, configuracions, etc) donant com a resultat un programa plenament operatiu i  funcional.

DependenciesEls programes comparteixen fragments de codi o funcions. Aquests fragments s’emmagatzemen en llibreries independents. I per al correcte funcionament d’un programa és necessari que totes les llibreries fa servir estiguin disponibles en el sistema o en cas contrari no funcionarà adequadament.

Distribució: Son un conjunt d’aplicacions de software, generalment lliure. Aquest conjunt d’aplicacions es divideiexen en 3 categories, El kernel o nucli del sistema, les aplicacions del sistema i les aplicacions d’usuari. Básicament podem dir que es tracta d’una «versió» del sistema operatiu GNU/Linux llesta per fer servir.

Entorn d’escriptori: Conjunt d’eines i aplicacions que gestionen l’entorn gràfic per interactuar amb l’usuari. Creen les finestres, icones, punters, animacions, menus, etc. En els sistemes privatius com Windows i Mac solament hi ha un entorn. En Linux podem triar entre multitud d’entorns gràfics com Gnome, KDE, LXDE, Unity, Cinnamon, Mate i molts més.

Gestor de paquets: Són el conjunt d’eines que utilitzem per manejar els paquets i repositoris. Serveixen per instal·lar, desinstal·lar i actualitzar programari.

GPL: Contracte que defineix els drets i obligacions, tant dels usuaris com dels proveïdors de programari. On s’estipulen aspectes com les limitacions d’ús, distribució, que suposats permeten l’anul·lació d’aquesta llicència, etc. Mes informació a la viquipèdia

Kernel: Part més elemental del sistema operatiu que gestiona i coordina els recursos de maquinari disponibles per repartir-los entre els diferents programes instal·lats. Comunica el maquinari amb el programari.

Llicencia: Contracte que defineix els drets i obligacions, tant dels usuaris com dels proveïdors de programari. On s’estipulen aspectes com les limitacions d’ús, distribució, que suposats permeten l’anul·lació d’aquesta llicència, etc.

Maquinari: Part física del sistema informàtic, plaques, xips de memòria, discos durs, etc.

Perifèrics: Components afegits que faciliten o milloren la interacció amb el sistema, com a impressores, ratolins, teclats, etc.

Point release: És diu que una distribució es Point Release cuan es treuen versions cada cert temps. Es un sistema similar al de la producció del programari propietari, on es treu una versió a l’any (per exemple) i només s’apliquen actualitzacions de seguretat, però no de noves versions de software. Aquest sistema es més estable, però també més desactualitzat.

Programari: Part lògica del sistema informàtic, programes, kernel, aplicacions, etc.

Repositoris: Son magatzems de software on es mantenen i endrecen els programes en formats binaris i codi font. Normalement cada distribució te el seus repositoris. I es on el gestors de paquets acudeixen a buscar nous programes i actualitzacions.

Rolling release: És diu que una distribució es Rolling Release quan es produeixen actualitzacions de programari constants, de forma que sempre està instal·lada la versió més actual. Aquest sistema es menys estable, però també més actualitzat.

Terminal: És el mode text del sistema operatiu Linux. No hi ha un entorn gràfic i totes les accions es realitzen mitjançant comandaments o instruccions que hem de teclejar. En l’entorn gràfic tenim accés a la terminal mitjançant el que es coneix com a «emulador de terminal».