Plànols Fase I

Repositori de vistes i diferents plànols de la Fase 1 de les obres de Pl Trafalgar