Propostes plànol Fase II

Repositori de vistes i diferents plànols de la proposta inicial Fase II de les obres de Pl Trafalgar, a consensuar amb el veïnatge