Pressupost i termini Fase I

-Expedient de contractació pública

-Empresa adjudicatària: Excavaciones y Construcciones Benjumea SA

-Pressupost: 1.200.294,61 € ( base: 991.979,02€, més IVA: 208.315,59€)

-Termini: 8 mesos

Acta Adjudicació Junta AMB 18_12_18

-Direcció d’obra: Jordi Navarro Majo, arquitecte, Joan Roca Basts, enginyer tècnic d’obra, Direcció de Serveis d’Espai Públic de l’AMB