Resultado de imagen de open sourceOpinem sobre iniciativa i aposta pel programari lliure

Aquesta setmana diversos mitjans, portals i xarxes socials s’han fet ressò sobre l’aposta de l’Ajuntament de Badalona pel programari lliure. Des de Llefi@net Xarxa Ciutadana, volem donar la nostra opinió sobre aquesta iniciativa.

Segons la nota de premsa de l’ajuntament, es substituirà el 77% dels equips informàtics del consistori. I aquests nous equips vindran equipats amb el paquet ofimàtic Libreoffice i el gestor de correu electrònic Thunderbird, a més d’altres peces de programari lliure com GIMP per a l’edició i tractament d’imatges, QGis per a plànols, mapes, urbanisme i en general per a temes de l’àmbit de la representació geoespacial o DraftSight per al disseny CAD. L’ús d’aquests programaris generarà un estalvi considerable en llicències. No obstant això, encara que la nota de premsa no ho indica explícitament, per deducció, entenem que el sistema operatiu seguirà sent Windows, suposem que Windows 10.

Creiem que de les 3 possibles vies, l’ajuntament ha triat la més prudent per a començar a caminar. Un punt mitjà entre renovar tot amb programari propietari, que seria l’opció més conservadora. O passar a un model 100% programari lliure, la més radical. Tenint la primera com a avantatge la facilitat d’implantació, però com a desavantatge uns elevats costos, tant en l’econòmic com en la dependència de l’administració pública de grans empreses privades multinacionals. I la segona opció hauria tingut un major estalvi econòmic per a les arques del consistori, però sense una acurada gestió del canvi, potencialment podria arribar a generar rebuig inicial per part dels usuaris, i alguns problemes derivats d’aquest rebuig.

L’opció triada ajuda a introduir el programari lliure, amb alguns programes d’ús diari i comú, però mantenint-los en un entorn conegut com és Windows. En aquest sentit agrair a l’ajuntament el pas inicial que ha donat en aquesta via. Però no solament són els programaris, també estan els formats d’arxius lliures i oberts que s’empren per a emmagatzemar la informació. Esperem veure com l’ajuntament abandona el format .*doc de les seves notes de premsa pel format .*odt.

No obstant això, i després de l’exposat, volem manifestar diversos punts de reflexió referents a aquesta iniciativa.

Reflexions

L’Ajuntament de Badalona pot prendre com a exemple altres administracions públiques com l’anglesa que fa ja 4 anys va adoptar l’ús de formats oberts per a les seves comunicacions, tant internes com externes. L’exèrcit italià va començar amb això mateix fa 2 anys, no per 600 equips, sinó per 100.000 en 4 anys; i estan documentant tot el procés, de manera que qui ho necessiti pugui aprendre de la seva experiència. Encara que no hem d’anar tan lluny, Barcelona ha començat un procés de migració cap al programari lliure, substituint els equips amb sistemes propietaris per equips amb sistemes operatius lliures íntegrament.

Amb això volem expressar que, en la nostra opinió, aquest canvi arriba tard. Aquest pas s’hauria d’haver fet fa 5 anys, i ara estaríem parlant no de posar libreoffice en els equips dels treballadors municipals, sinó de la instal·lació d’equips amb sistemes operatius lliures com Ubuntu, tal com està fent l’Ajuntament de Barcelona. I en aquesta mateixa línia ens crida l’atenció, que “després d’11 anys” s’ha fet aquest pas, esperem no haver d’esperar 11 anys més a tenir l’opció de passar els ordinadors que es canviaran ara, els quals tindran sistemes operatius propietaris, a lliures. Per altra banda, ens queda l’esperança que l’altre 23% d’equips que no s’estan substituint ho facin abans; i aquesta vegada sí, ho facin amb sistemes operatius lliures.

La tendència és a abandonar els programaris instal·lats localment als nostres dispositius per serveis en el núvol com Office365, GoogleDocs, Open365 o altres solucions tant privatives com lliures que s’estan desenvolupant. Amb el que en un futur, no gaire llunyà (per no dir present), no importarà l’equip. I no importarà l’equip que fem servir perquè serà, el que es coneix com, una “terminal ximple”. Tot es portarà a terme en servidors d’un país o païssos indeterminats i des dels nostres terminals, dispositius interaccionarem i veurem els resultats. Però els arxius, els programaris i en definitiva la informació podria estar en equips que no controlem. Per aquesta raó i per mantenir la sobirania tecnològica, l’administració pública hauria de fugir gradualment de les solucions privatives, apostar i potenciar les solucions lliures que integren diferents tecnologies com són libreoffice, docker, nextcloud, etc. que ens permeten seguir tenint el control, oferint-nos la possibilitat de generar el nostre propi núvol municipal, mancomunat o supramunicipal.

L’ajuntament hauria d’aprofitar aquest canvi per fer pedagogia, i promoure l’ús d’eines i tecnologies de programari lliure, sent un pol d’atracció. En resposta a aquesta notícia, a les xarxes socials i altres fòrums s’han pogut llegir i escoltar autèntiques barbaritats. Com per exemple, que l’ajuntament vol emprar programari piratejat, és a dir, es considera que el programari lliure és en realitat programari piratejat, quan això no és en cap cas ni remotament cert. S’ha dit també que són programaris de baixa qualitat i focus de virus, res més lluny de la realitat, són programaris molt complexos i en un percentatge molt elevat desenvolupats per les mateixes persones que desenvolupen els programaris propietaris. Amb nivells de seguretat i control del codi que alguns dels programaris privatius més emprats no poden ni somiar.

També s’han llençat afirmacions sobre que al ser programaris lliures no hi ha ningú seriós al darrera, afirmació falsa, doncs precisament un dels punts forts de les tecnologies lliures és que tenen una comunitat gran i multidisciplinar de persones, institucions, universitats col·laborant i treballant en xarxa, el conjunt de les quals no podrien ser pagades per empreses estrictament privades, i que  afavoreixen la transferència de coneixements i accés a eines que faciliten també la creació d’empreses innovadores i d’empreses que donen suport a aquests programaris, empreses moltes d’elles petites i mitjanes de caire local, éssent una oportunitat per a contribuir al desenvolupament de l’economia digital, la recerca i el desenvolupament en l’àmbit de la ciutat i de la seva àrea d’influència.

En aquest sentit, Llefi@net sempre hem apostat per l’ús de programari lliure i disposem d’un blog divulgatiu dedicat, http://tux.llefia.org/. En el qual donem informació sobre programaris, aclarim dubtes, conceptes, donem alternatives lliures al programari propietari i fins i tot expliquem com desenvolupar els nostres propis serveis.

Com a conclusió,  és un pas en la bona direcció, però arriba tard i esperem que no solament es quedi en això, un pas. Cal seguir avançant, i fer-ho amb major velocitat. Aquest canvi pot ser un bon al·licient per mostrar les bondats del programari lliure i fer a la ciutadania part activa del canvi tecnològic i la transformació digital. Ens agradin o no, els canvis tecnològics ens afecten a tots i a totes d’una manera que no podem ignorar i és una bona oportunitat per a aconseguir més autonomia de l’administració local, millorar la innovació digital, l’apoderament digital dels ciutadans i aconseguir emprar la tecnologia i les dades per a oferir uns serveis millors i més assequibles.